At være indehaver af egen bil medfører udgifter til miljøafgift – og der forekommer endvidere ekstra udgifter ved reparation af stenslag

Du ved godt, hvor bekostningsfuldt det er at være ejer af egen dyt! Du skal jo faktisk ikke alene betale penge for dit benzinforbruget, som du jo engang imellem nødvendigvis må ofre penge på – Der er dertil udgifter til bl.a. miljøafgift.

De ovennævnte udgiftsposter kan du planlægge sig ud af, men der er også nogle ”uforudsete omkostninger”, der uden problemer kan forpurre indehaveren af bilens planlagte budget.

Udskiftning af bilruder i forbindelse med reparation af stenslag - autoruder.dk/reparation-af-stenslag – , udgør en fobandet udgift, som ikke kan forhindres. Jævnligst er det nemlig ikke bilejerens skyld, at forrudeglasset blev ødelagt af fx et stenslag. Faktisk kan skaden være resultatet af f.eks. en bitte småsten, der oprinder fra en forankørende. Størstedelen vil allerhelst blive fri for at måtte punge ud til omkostningerne til en udskiftning af bilruder! Netop af den her nævnte grund prøver mange bilejere altid at unddrage sig at placere sig bagom fx lastbiler.

Det er jo faktisk ikke helt små summer, du bliver opkrævet! Blandt sådanne uforudsete udgiftsposter er eksempelvis reparation af stenslag eller reparation af forrude - autoruder.dk/reparation-eller-ny-forrude – , som i de fleste tilfælde medfører at bilruden må udskiftes. Det vil sige, at mekanikeren ved reparationen af forrude faktisk må borttage ruden fuldkomment og erstatte med noget nylavet!