Brug for relevant info i købet af dieselpumpe, rensebar el. udstyr til adblue?

Skal du snart gennemføre en fyringsrunde i dit firma, eller er du nødt til at sige farvel til en medarbejder? En eller anden dag får du muligvis brug for at fyre en kollega. Men, hvordan skal det foregå? Her er det, at outplacement plus projektansættelse kommer ind i billedet. Det foregår ved, at dette støtter dig og den afskedigede medarbejder gennem hele processen. Der kan være flere forskellige grunde til, at en arbejdsplads må opsige sine medarbejdere. Som daglig leder i et ret stort firmas HR-afdeling, kom jeg i foråret i den uheldige situation at være nødsaget til at afskedige fire af mine ansatte. I den forbindelse besluttede vi os for at tilbyde outplacement samt projektansættelse for de fyrede medarbejdere. På den måde øjnede vi nemlig muligheden for at hjælpe dem videre i deres karriere. Masser af arbejdsgivere har et ønske om at gøre det muligt, at de fyrede ansatte vil få de mest optimale vilkår for så hurtigt som overhovedet muligt at komme til næste trin på arbejdsmarkedet såvel som privat. Ydermere har projektansættelse plus outplacement forløbene for de pågældende medarbejdere medført, at de andre ansatte i afdelingen lettere har accepteret den nye arbejdsfordeling i kølvandet på fyringerne. Investeringen i outplacementen viste sig af den årsag at være en metode til at udtrykke et socialt ansvar såvel som skabe grobund for en fredelig gennemførsel i et særdeles kompliceret forløb. Den opsagte medarbejder får tilknyttet en kompetent rekrutteringskonsulent under alle dele af sit outplacementforløb. Hvis man booker en vejleder med speciale i outplacement & projektansættelse, vil man få chancen for at hjælpe i stedet for. Outplacementkonsulenten har dertil bidraget med en effektiv rådgivning, der har sikret, at medarbejderne fik en passende hjælp til at afdække deres personlige kompetencer samt tænkelige jobmuligheder.