Dersom du ønsker dig glade kollegaer, er det slemmeste du kan vælge nu at indsætte timeregistrering plus fraværsregistrering

At menige ansatte føler en kæmpe stress pga., at de omsiggribende krav til den individuelle ansatte har ændret sig, er det næsten hver dag, at vi læser i pressen. Et sted, hvor medarbejderne til daglige personalemøder blev informeret omkring konklusionen på den tidsregistrering, timeregistrering [danmade.dk], samt fraværsregistrering [danmade.dk/produkter/fravaersregistrering], som var blevet nedskrevet omk. vores indsats, har jeg selv været ansat… Det føltes ik rart, & majoriteten opfattede det som værende slet & ret overvågning. Det er tydeligt for mig, at iveren trækker dårlige ting med sig… Så en råd til alle arbejdsgivere lyder; hold fokus på glade ansatte, frem for effektivitet!

Det er slet ik lyv, når jeg ytrer, at jeg er bange for fremtiden..! Adskillige synes, at det er ovenud eventyrligt, at der lige for øjeblikket er rigtig meget opmærksomhed på arbejdstrivsel på mange arbejdspladser… Dét er jeg overbevist om altid vil virke positivt på det endelige regnskab. For lykkelige medarbejdere skaber arbejdsomme arbejdere!

Men sideløbende med et sådant fokus, ses ligeledes et fokus på effektivitet. Til at implementere denne ekstreme effektivisering har man på næsten alle arbejds-pladser beskæftiget sig med tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, og et stempelur for at kunne ”overvåge” de ansatte yder som de skal… At døje med stress er en af vores kulturs allerstørste livstruende sygdomme, & jeg er overbevist om, at stress kan spores til tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur! Yderligere er der samtidig den skrækindjagende lyd fra et forældet stempelur, der i hvert fald heller ikke bidrager til et afslappet arbejdsmiljø.

Der er dårligdom i vores kulturelle indretning… Fuldstændig ligegyldig hvor man tager bestik af situationen, skal de ansatte arbejde ovenud meget hurtigere… I den konstante ”overvågning” foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering samt fraværsregistrering ses det virkelig tydeligt. Det er forventet, at vi alle skal nå nøjagtig det samme, dog på kortere tid… At hele jordens befolkning skal gå nedenom og hjem med stress, kan jo ik passe!