En professionel facaderens gør en nedslidt facade flot og stærk

For firmaer af enhver art er en professionel facaderensing efterfulgt af en facadeimprægnering en klog måde at erhverve såvel som bevare et attraktivt indtryk ved ansatte og kunder. En flot bygning giver nemlig indtryk af et professionelt firma. Dertil er en facaderensning såvel som en efterfølgende facadeimprægnering en en optimal måde at bibeholde en sund bygningskonstruktion. Hvis jeres firmas facade fremstår slidt og trist, er det derfor en god idé at ansætte et erfarent firma med speciale i facader til at skænke facaden ny glans ved at udføre en facaderensning.

I Norden er der et lunefuldt vejr med betragtelige forskelle i temperatur og nedbørsmængder. Ydermere sætter trafikos og alger og svampe sig på facader over tid. Denne form for gevækster kan give anledning til fugt- og frostskader i de bagvedliggende bygningskonstruktioner. Netop derfor er en løbende facaderensning, som bortrenser al ødelæggende forurening samt vækst fra alger og lignende på bygningsfacaden, utvivlsomt en attraktiv investering i fremtiden.

En professionel facaderensning kan som regel stå alene eller være det indledende trin i en gennemgribende renovering af facaden. Endvidere eksisterer der forskellige variationer af facaderens, mens det endelige valg af metode kan træffes på baggrund af, hvilke bygningsmaterialer jeres domicil er bygget af. Dertil tages der stilling til, om det udelukkende er smuds samt alger og mos, som har samlet og nu skal fjernes eller, om der tillige er en nedbrudt facadeimprægnering eller anden overfladebehandling, som desuden er nødt til at blive renses bort fra facaden.

Efter beslutningen om, at jeres firma vil have en afrensning af jeres facade, er foretaget, vil det i grunden være klogt at efterspørge indledende tilbud fra minimum tre leverandører af facadeimprægnering og facaderens. Servicefirmaet, som jeres virksomhed vælger til at udføre opgaven, vil efter kontrakten er underskrevet sammen med en eller flere af jeres repræsentanter overveje, hvad for en fremgangsmåde til facaderensning, der bedst honorerer jeres virksomheds aktuelle behov. Heriblandt tager firmaets eksperter bl.a. stilling til, hvor betragteligt jeres samlede budget for den samlede facaderensning er samt hvor mild en afrensning, som vil være påtvungen på baggrund af facaden og den bagvedliggende konstruktions forfatning og materialer.

Langt de fleste firmaer vil udrydde skadelige alger på facaden og den bagvedliggende konstruktion, før deres medarbejdere går i gang med selve afrensningen. Dernæst er spuling af facaden med brandvarmt og koldt vand, der foranlediget af bygningens materiale samt forhåndenværende stand kan være tilsat en kemisk opløsning, den primært benyttede metode ifm. en facaderens. For at sikre et optimalt resultat vil eksperterne fra servicefirmaet næsten altid give facaden en facadeimprægnering, som holder hele facaden flot og stærk i op til 20 år.