Familiens far var medarbejder i den såkaldte automatisering industri…

Tilbage da jeg var en lille rolling, betroede min stedfar mig ofte anekdoter fra sit arbejdsliv. Jeg beundrede ham meget højt, & værdsatte samtlige af de timer, vi havde med hinanden. Han havde levet virkelig et dramatisk arbejdsliv. Han jobbede indenfor den interessante automatisering industri, hvor han som maskinleverandør, arbejdede med maskinfremstilling. Han berettede om, hvordan kulturen var ovenud anderledes dengang han var aktiv på arbejdsmarkedet. Især solidariteten på arbejdspladsen så anderledes ud. Det var en selvfølgelighed, at man var fagforeningsmedlem. Således kunne medarbejderne i en samlet flok negotiere sig til bedre arbejdsvilkår. I dag er medlemskab ikke længere noget man blindt kan forvente. De traditionelle fagforeninger informerer om aftagende medlemstal. Dengang han som maskinleverandør var ansat indenfor automatisering produktion og maskinfremstilling var kårene anderledes. I de tilfælde en såkaldt cnc-fræser robot skulle sammensættes var det afgørende, at de ansatte var sammen om at afslutte opgaven. & kammeratskabet på arbejdet var derfor noget andet end idag.

I vores kulturkreds ytrer flere, at sammenholdet på jobbet er fantastisk lille. Dét benyttes som forklaringsmodel på fagforeningernes dalende antal medlemmer. Men sandheden er eventuelt i højere grad, at arbejdsforholdene har forandret sig. I den gunstige automatisering industri, som er eksperter indenfor automatisering produktion, fordres der virkelig meget samarbejde. I den maskinfremstilling proces, hvor eks. en cnc-fræser robot skabes, kræves det, at hver enkel maskinleverandør arbejder sammen med de andre. De ansatte arbejder således i de såkaldte sjak, hvor hver enkel maskinleverandør er fuldt bevidst om sin plads & sin mission. Det betyder, at der dengang ikke på samme måde fandtes arbejde som kunne gennemføres alene. Dét har som konsekvens, at det giver god mening at optræde samlet, såfremt man skal prange bedre arbejdsforhold. Og det er en mulig forklaringsmodel på, hvorfor samtlige ansatte havde tilmeldt sig en fagforening!