Pt. er jeg en brav våbendrager for gode røgalarmer

Pludselig var der en høj hylen. Min allerførste idé lød, at det var ovenud anstrengende, for havde følelsen af at være afkræftet, og kunne kun tænke på at døse hen. Efterfølgende slår det mig, at det er min flittige røgalarm, der er aktiv. På ny er min første indskydelse ikke at stikke af, til trods for en brugelig røgalarm skal leve op til den opgave at varsle om snarlig risiko. Min intuitive indskydelse var derimod: den røgalarm er meget pågående!

Undertegnede opdager, at min miserable røgalarm blot er smadret, idet undertegnede omgående erkender, at det ik’ er ildspåsættelse, som har sat den i gang dens start. Det er naturligvis en forbavselse at blive klar over, at min røgalarm udelukkende startede på grund af en fejl. Uanset dette bliver min røgalarm ved med at være generende. Røgalarmer , http://www.ista.dk/produkter/roegalarmer/fumonicr_3/index.html, er oplagt designet sådan, at de ikke blot kan slås fra. Røgalarmer er udformet til dommedag at være vagtsom. Da jeg erkender, at min røgalarm er begyndt, fordi den har brug for batteri, er min opmuntring til at begynde med enorm. Da jeg umiddelbart dernæst erkender, at røgalarmer er produceret således, at dens lyd ikke slukkes, når batteriet tages ud, sanser jeg mig en smule segnefærdig.

Åbenlyst er det snedigt således, som røgalarmer er skabt. Men alligevel kan jeg ikke lade det ligge, hvorledes min røgalarm ødelagde min søvn! Jeg kunne ganske enkelt ikke slukke min røgalarm, upåagtet adskillige utrættelige eksperimenter. For tiden priser jeg mig selvsagt svineheldig over, at der ikke var røg i mit soveværelse, samtidig anerkender jeg, hvor uhørt røgalarmer er lanceret!